Kundanpassade lösningar inom återvinning, avfall, energi och biomassa

Mared SustainTech AB erbjuder maskiner och anläggningar inom återvinning, avfall, energi och biomassa. Våra kundanpassade lösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders anläggningar och effektiviserar förädlingen och användningen av råvara.

Vår utrustning

Utforska vårt omfattande sortiment av utrustning för återvinning och bioenergi här. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter; rivare, kvarnar, huggar samt hanteringsutrustning, sållning och sortering.

Visa fler kategorier

Våra lösningar

Tillsammans med våra leverantörer projekterar vi kundanpassade lösningar som är skräddarsydda exakt efter dina processer och krav. Mared SustainTech är bland annat specialister på system inom sönderdelning, förädling, transport, separering, lagring och dosering. Vi är med från idé till färdigt projekt.

Bild från Södra, Värö. Anläggning levererad av Mared SustainTech.

Om oss

Med miljömedvetenhet och funktionsmässig trygghet levererar vi automationslösningar inom återvinning/avfall och energi/biomassa. Resurser är för värdefulla för att slösas bort – anpassade lösningar är nyckeln till framgång.

Vårt hållbarhetsarbete

I en tid präglad av utmaningar som klimatförändringar, resursknapphet och sociala ojämlikheter blir det alltmer nödvändigt för företag att inrikta sig på hållbart företagande. Genom att ta hänsyn till miljö- och sociala aspekter kan vi som företag inte bara reducera vår negativa påverkan på planeten och samhället, utan även aktivt bidra till en förbättrad och mer hållbar framtid. Genom att tillhandahålla gröna teknologier och hållbara produktionsmetoder kan vi medverka till att minska koldioxidutsläpp och andra skadliga miljöeffekter.

Våra kunder

Här ser ni ett urval av de kunder som vi har levererat anläggningar och lösningar till.