Bild på robotsortering

Vecoplan, Eggersmann, BRT Hartner och ZenRobotics

Sorteringsmaskiner

Sållning, metalldetektering och robotsortering

Avfallssorteringsmaskiner spelar en viktig roll i arbetet för att minska avfallsmängden och främja en hållbar hantering av resurser.

Separering och sortering

 • Sållning

 

Vi erbjuder en rad tekniker för siktning av upp till fyra olika fraktioner inom ett aggregat. Våra innovativa system gör det också möjligt att ta bort grova bitar. Dessutom kan siktningsenheter också integreras i transportörer för effektiv direktsiktning.

 • Oscillerande såll VSS

VSS svängningssåll är i allmänhet den perfekta lösningen för sållning av sågverksavfall såsom träflis, sågspån, kutterspån (ströbädd), bark, alternativa bränslen (RDF), m.m.

 • Oversize separator

Såll av världsklass för sortering av material i storlekar omkring 80-500 mm. Det är en problemfri sortering i nedåtsluttande transportörer.

 • Skivsåll

Skivsåll i världsklass för sortering av material

 • Stjärnsåll

Stjärnsåll för sortering av spån, cutterspån och liknande material.

 • Trumsåll VTS

Trumsåll med kapacitet upp till 100 kubik per timme beroende på material.

 • Ballistiskt såll – BRT Hartner

Ballistiskt såll är maskinen för att specificera ditt bränsle utan NIR teknik för att särskilja PVC och sten. Maskinen är tillverkad för att ta emot och separera blandat industri avfall, konstruktions och rivningsmaterial samt även biologiskt avfall.

 

 • Metalldetektering

 

Försållning av såväl magnetisk som ickemagnetisk metall tjänar till att skydda krossar och andra maskiner genom att förhindra att metall tränger in i råmaterialet.

 • Överbandsmagnet VÜB

För effektiv separation av järnhaltiga metalldelar, kan vår överbandsmagnet installeras direkt i transportledningar, företrädesvis vid överföringspunkten mellan en bandtransportör eller vibrationstransportör och en efterföljande transportör.

 • Permanent rörmagnet PRM

Vår permanenta tubulära rörmagnet drar magiskt järnmetaller tack vare den integrerade permanentmagnet som bibehåller sitt statiska magnetfält utan att aktiveras. Inte bara det, den kan installeras i själva utvinningslinjen, helst i det horisontella eller stigande ledet, där den snabbt och effektivt separerar eventuella magnetiska järnmetalldelar som kan förekomma.

 • Permanent trummagnet PMT

Perfekt installation: Den permanenta magnetiska trumma med hus (PMT) installeras direkt nedströms i en transportör, t.ex. i ett tråg, en kedjetransportör, ett transportband eller ett vibrerande transportband, och är idealisk för att separera magnetiserbara järnmetalldelar från finfördelat material.

 

 • Robotsortering

 

Avfallssortering är som mest lönsam när den är autonom. Nu är det bara att lägga materialet på ett band så fixar de 4-axliga portalerna sorteringen åt dig.

 • Automatisk avfallssortering – Zenrobotics

 

Effektivt robotsystem för avfallssortering. ZenRobotics Recycler (ZRR) är för närvarande utformat för bygg, rivningsavfall, C&I samt olika materialströmmar. ZRR återvinner värdefulla råvaror från avfallet med hjälp av avancerad maskininlärningsteknik. För närvarande kan ZRR sortera metall, trä, sten samt även plast i olika fraktioner liksom plastpåsar i olika färger. Systemet förbättras ständigt med nya uppdateringar och nya material.

Kontakt

Vill du veta mer om vad vilka tjänster vi kan erbjuda inom avfallssortering?

Thomas Magnusson

+46 (0)36 38 78 25

thomas.magnusson@mared.se

Video

Robotsortering från Zenrobotics in action