Trä och Biobränsle

Planering och konstruktion av anläggningar för exempelvis bränslehantering, pelletsproduktion, träpulverframställning och lagringsoptimering.

Anpassade lösningar är nyckeln till framgång

Tillsammans med våra leverantörer projekterar vi lösningar som är skräddarsydda exakt efter dina processer och krav. Ni är experter på bearbetning och upparbetning av trä, träavfall, restträ och biomassa. Vi är specialister på system inom transport, separering, lagring och dosering med målet att skapa marknadsfördelar för dig.

Vi erbjuder anpassade lösningar för:

  • Pelletsproduktion

  • Brikettillverkning

  • Träpulverframställning

  • Sönderdelningsanläggningar

  • Bränslehantering

  • Lagringsoptimering

  • Speciallösningar

 

Med ett helhetstänk planerar och konstruerar vi lösningar och system åt er och tar hand om hela ditt projekt; från planering, leverans, montering och idrifttagning.

 

Vi företräder Vecoplan, Eggersmann, CPM, och Chema Environment (Adelmann) och kan intyga att varje rivare, flishugg och transportband är utformad i detalj för att säkerställa hög kvalitet, utmärkt prestanda och en snabb avkastning på din investering.

 

Du får allt detta plus maximal tillgänglighet och tillförlitlighet tack vare vår serviceorganisation. Klicka på knappen för att läsa mer!

Kontakt

Vill du veta mer om vad vi kan göra för er?

Thomas Magnusson

+46 (0)36 38 78 25

thomas.magnusson@mared.se

Referenscase

Här kan ni läsa om vårt projekt på Rya hetvattencentral i Göteborg.

Video från vårt projekt på Södra i Varberg