Avfall och återvinning

Anläggningar och utrustning för sortering och återvinning av exempelvis plast, elektronikskrot, sekretessmaterial, bygg- och industriavfall.

Anpassade lösningar är nyckeln till framgång

Blandat eller försorterat industri- och kommersiellt avfall innehåller råmaterial som kan återvinnas med mekanisk bearbetning. Istället för att förbränna stora delar kan avfallet sorteras på ett mer effektivt sätt och större andel av materialet kan återföras till kretsloppet. Eller energiförädlas.

 

Vi erbjuder anpassade lösningar för anläggningar som tar hand om:

 • Deponi

 • Farligt avfall

 • Restavfall

 • Kompost: trädgårds- och matavfall

 • Hushållsavfall

 • Byggavfall

 • Glassortering

 • Metallsortering

 • Plastsortering

 • Papperssorteringsanläggning

 • Sönderdelningsanläggning

 • Träsortering

 • Krossanläggning

 • Robotsortering

 • Elektroniksortering

 • Påssortering

Transport, hantering, sortering och siktning av olika material ställer speciella krav och lång erfarenhet behövs för att det skall bli rätt. Genvägen till framgång går via någon som vet, alternativet kostar i regel mycket tid och pengar.

 

Storleken på varje anläggningssystem baseras på en detaljerad analys av de ämnen som hanteras och de nödvändiga mängderna återvunnet råmaterial. Högkvalitativ utrustning från våra leverantörer garanterar tillförlitlighet och finjusterad kapacitet efter behov.

 

Planerings- och installationsproceduren placeras i händerna på vårt kompetenta projektteam.

Du kan lita på Mared SustainTech.

Thomas Magnusson, COO på Mared SustainTech AB.

Kontakt

Vill du veta mer om vad vi kan göra för er?

Thomas Magnusson

+46 (0)36 38 78 25

thomas.magnusson@mared.se

Några av våra projekt:

 

Lundstams, Östersund

 

Carl F, Malmö

Filmer från våra leverantörer

Kontaktformulär

Vill du veta mer om våra avfalls- och återvinningslösningar?

*” anger obligatoriska fält

Namn*