Vecoplan, Eggersmann, BRT Hartner och PST

Trä och Biomassa

Alla verksamheter som på något sätt hanterar och bearbetar den underbara råvaran ”Trä” i någon form, kommer att generera en viss mängd av ”restavfall” som på något vis skall tas omhand i någon form. Vi har utrustning för lilla snickeriet men designar även stora raffinerade kompletta system för hanteringen av restprodukterna. Omvandla dina restprodukter till restvärdeprodukter istället.

Lösningsorienterad projektorganisation – Vår styrka till din fördel

Tillsammans med våra leverantörer projekterar vi den optimala lösningen utifrån just dina förutsättningar och krav. Vårt omfattande program av leverantörer ihop med egenkonstruktion gör att vi hittar lösningar på de allra flesta problemställningarna som kan tänkas dyka upp.

Lösningarna kan hantera de flesta förekommande träslag och former men även produkter bestående av vegetabiliskt material från jord och skogsbruk som skall användas som någon form av bränsle. Allt från en liten planka till flera ton biomassa kan processas per timme beroende på de förutsättningar som just din produktion har.

Vi erbjuder:

  • Transport & lagringsteknik i form av transport horisontellt, vertikalt och diagonalt genom olika trasportörstyper och kapaciteter. Silos eller andra lagringssystem utifrån dina behov
  • Utmatningsteknik och dosering genom olika tekniker beroende på dina behov från fickor, silos och andra system. Även dosering med styrda utmatningskapaciteter och mixning förekommer.
  • Sönderdelningsteknik med ett av marknadens största program av rivare och krossar för alla förekommande materialtyper, även utanför området trä och biomassa
  • Vidareförädling av rivet och krossat material. Utrustning som exempelvis för pelletering, brikettering, logs eller annan form
  • Standardlösning med ”stand alone” maskiner
  • Speciallösningar med en kombination av utrustning
  • Installation av vår utrustning
  • Service och reservdelshållning för din utrustning
  • Serviceavtal för din utrustning

 

Med ett helhetstänk planerar och konstruerar vi lösningar och kompletta system åt er och tar hand om hela ditt projekt från planering, leverans, montering och idrifttagande.

Kontakt

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda?

Thomas Magnusson

+46 (0)36 38 78 25

thomas.magnusson@mared.se