VST Engineering

Brand- och explosionsskydd

VST tillverkar och utvecklar en rad olika skyddssystem för att skydda egendom och anställda mot damm explosion. Varje system skräddarsys för optimalt skydd för just din anläggning. Alla system är ATEX-godkända och i enlighet med NFPA standard.

VST Enginering skyddssystem

Alla säkerhetssystem är unika och kundanpassade efter förutsättningar och design i respektive anläggning. De designas, testas och produceras för att uppfylla även de mest krävande standarder gällande säkerhet och drift. Vi hjälper till att skydda er verksamhet och eliminera olycksrisken för dammexplosioner.  Skyddssystemen kan bestå av enstaka komponenter eller en kombination av komponenter som gemensamt utgör ett skydd av hela processen. Nedan de vanligaste förekommande systemen som används.

  • ANTIDET Damper

Backspjäll som effektivt stoppar explosion från att sprida sig till övrig utrustning. Monteras normalt i runda kanaler till eller ifrån produktionsutrustning där en risk för explosion är identifierad via riskanalys/klassningshandlingar.

  • ANTIDET Suppressor

Aktivt system HRD (High Rate Discharge) som blixtsnabbt släcker explosion/brand via insprutning av ett pulver. Aktivering sker via trycksensorer som direkt aktiverar pulverbehållarna så explosionen kväs innan den når kritisk styrka.

  • ANTIDET Barrier

Aktivt system HRD (High Rate Discharge) som blixtsnabbt släcker explosion/brand via insprutning av ett pulver. Aktivering sker via trycksensorer som direkt aktiverar pulverbehållarna så explosionen kväs innan den når kritisk styrka. Kan här användas som en barriär som förhindrar spridning av explosion och brand.

  • ANTIDET Relief

Passivt system via så kallade explosionspaneler som öppnar vid given tryckstegring. Genom att panelen öppnas frigörs tryckstegring från explosion ut till det fria för att skydda själva utrustningen. Antal paneler som behövs för skydd avgörs av materialets ATEX-värden samt det tryck själva komponenten är designad för. Vi kan hjälpa till med beräkningar för hur mycket avlastningsarea som behövs.

  • ANTIDET FQ Relief

Passivt system som dämpar flamman från explosion och monteras i de fall flammans utbredning riskerar skada annan utrustning eller personal. Vid explosion kyler dämparen flamman så det endast blir en lätt tryckstöt med ett säkerhetsområde på ett par meter kontra ofta 30-50meter som en explosionsflamma kan breda ut sig.

Kontakt

Vill du veta mer om våra brand- och explosionsskydd?

Thomas Magnusson

+46 (0)36 38 78 25

thomas.magnusson@mared.se