Vecoplan, Wolf System, Morillon och CSS

Dosering & lagringssystem

Matningsteknik för avfall, biomassa och andra bulkmaterial innan de bearbetas som alternativa bränslen eller matas till en återvinningsanläggning. Utmatningsteknik för utmatning av material från exempelvis silos. Lagring av material i silos eller planlager.

Lagring och doseringssystem

  • Doseringssystem

Vecoplan levererar olika typer av utmatningssystem och doserings från mottagningslagring för reglerad dosering och utmatning av material i olika transportlösningar. Mest användbart är kedjematade bottenutmatare VKB eller skruvutmatare VSM som kan monteras flera i bredd för breda fickor/buffertbehållare.

  • In- och utlastningssystem

Vecoplan VBE Lastning- och lossningstransportör är en elektromekanisk anordning konstruerad för fyllning och tömning av en eller flera lagringsenheter. Det passar till bulkmaterial, med en partikellängd på upp till 150 mm och en bulkdensitet av upp till 650 kg/kubik. Systemet kan anpassa helt efter era förutsättningar

  • Skakgolv

Med ett skakgolv från Vecoplan har ni möjligheten att dosera materialet automatisk för påfyllning i befintlig anläggning. Ett vibrerande bord, skakgolv är lämpligt att tillämpas i sågverksindustrin, träbearbetningsindustrin eller liknande återvinningsindustri osv, där en dosering av material behövs för sidledes transport av plattor och stickor samt avfall och restprodukter. Skakgolvet är mycket flexibelt i fråga om längd, bredd och höjd. Standardbredder finns i 500 mm steg. Maxområdet är för närvarande 45 m².

  • Stångmatargolv

Med ett stångmatargolv från Vecoplan säkrar du kapacitet och tillgänglighet. Vecoplans stångmatargolv kräver minimalt underhåll och det är byggt med tysk ingenjörskonst med användarvänlig Push & Pull system (tryck- och dra-system). Utrustningen består främst av hydrauliskt drivna cylindrar som rör sig inbördes fram och tillbaka ovanför golvet i utrymmet som det är byggt i. Systemet kan installeras i bunkrar, fickor, tippfickor etc. Vecoplans VDB- och VZB-serier är effektiva system med hög prestanda. Varje drivenhet arbetar självständigt med sitt eget styrsystem och valfri energieffektiv frekvensomformare.

  • Toploader

Med Vecoplans VTL Toploader-system kan du lagra bulkmaterial helt automatiskt och tömma det på ett automatiskt sätt. Du kan använda vår Toploader till exempel för att mata pannorna i biomassakraftverk, som lastbilsmottagningsstation, som förvaringslådor för flis och spån i pelletsanläggningar eller för substratlagring. Toploader går på skenor i taket och vandra fram och tillbaka och skrapar med materialet till uttagsändan. På så vis kan man lasta in material med exempelvis hjullastare när Toploadern är i upphissat läge.

 

Scrolla ner för att se ett klipp på en VTL 4000  från ett av våra projekt!

  • Utmatningssystem från silos

Morillon tillverkar roterande utmatare ansedda för installation i silos. Systemen är hydrauliskt drivna med en skruv som matar materialet mot mitten av silobotten för vidare transport till efterkommande utrustning. Utmatarna finns i många olika modeller och designas helt utifrån processens krav på kapacitet och prestanda. Vissa modeller finns även för silos med konad botten och vissa modeller mer som passiva system som används vid total tömning av silos. Diameter och höjd på silos spelar ingen roll, utmatarna anpassas helt efter förutsättningarna. För lagring av vått material så som våtspån, våtflis etc. finns modeller för detta med en hel del optioner såsom rostfria komponenter och utmatarskruvar.

  • Silosystem WOLF

WOLF System Bau är specialiserade på silokonstruktioner av betong. Genom ett raffinerat och egenutvecklat byggsystem med gjutformar kan nästan alla diametrar och höjder byggas. Flexibiliteten är stor och dörrar, öppningar och andra håltagningar görs effektivt under gjutning av silosarna. Efter design är klar leverera Wolf allt som behövs för silokonstruktionen såsom betong, armering, ramar för öppningar, jordpunkter etc. etc. Montageteamet har al utrusning inkl. kran med sig vid montagestart. Betongsilos är ett utmärkt system ifråga om brandsäkerhet och byggnation nära andra byggnader och utrustning där brandrisken sätter stopp för vanliga plåtsilos

  • Silosystem SYMAGA

Traditionella silos för lagring av spån, flis och pellets uppbyggda med galvaniserad plåt. Finns i alla tänkbara storlekar vad det gäller diameter och höjd. Plant tak eller konat tak, plan botten eller konad botten för pellets är inga problem att leverera.

  • Silosystem Mared/CSS

Specialsilos utvecklade för att kundanpassas till det yttersta. Kan levereras med plan botten för utmatningsteknik eller konad botten för självfallande material så som pellets. Design på silos görs helt efter krav och era önskemål och kan levereras i målat stål, galvaniserat stål eller helt i rostfritt utförande. Likaså kan silos anpassas till alla förekommande SSG standarder. Tillverkas i svep som tätas och skruvas ihop för minimal fraktkostnad och effektivt montage. Levereras i upp till 7 meter i diameter och 400 m³ i volym.

Har du behov av specialtillverkad silo så hör av dig så löser vi det!

Kontakt

Vill du veta mer om vad vilka tjänster vi kan erbjuda inom lagring och dosering?

Thomas Magnusson

+46 (0)36 38 78 25

thomas.magnusson@mared.se

En toploader VTL 4000, från ett av våra projekt.