Vecoplan och PST

Transportörer

Vi erbjuder lösningar för nästan alla typer av mekanisk transport som är skräddarsydd för dina behov och lokala förhållanden. Vecoplan med ett komplett och stort program av olika transportlösningar som designas och konfigureras för optimal funktion. PST Svensk kvalité när den är som  bäst med ett program av skruvtransportörer för alla riktningar och med unika funktioner och flexibel design.

Vecoplan

 • Rörbandstransportörer

VecoBelt rörbandstransportör möjliggör rena och tysta transporter över långa sträckor

Med VRF-serien av rörbandstransportörer erbjuder vi ett transportsystem för nästan alla typer av bulkmaterial. I olika utföranden och rördiametrar kan material som ersättningsbränsle från industriavfall eller uttjänta däck, biomassa eller till och med sågspån transporteras mycket effektivt och tyst. Hög tillgänglighet står alltid i centrum för lösningen. Den speciella fördelen: transportörerna är särskilt bra på att överbrygga långa sträckor och klarar även lutningar utan problem. Användningen av en luftkudde under transportbandet minskar friktionen till ett minimum och möjliggör en extremt hög transportkapacitet med mycket låg driveffekt.

 • Utvecklad för effektiv transport av bulkmaterial över långa avstånd
 • Transportavstånd på mer än 450 m i ett arbetsmoment är möjliga
 • Stödavstånd upp till max 75 m
 • Specifik driveffekt ca 1 kW/10 m (beroende på material, transportkapacitet och lutning)
 • Tyst och dammfri transport tack vare en banddragning i ett slutet rör
 • Enkel förmontering på marken
 • Inget gångtrafikkoncept krävs

Bandtransportören finns i tre olika varianter; VRF 500, VRF 800 och VRF 1000.

 

 • Bandtransportörer

Med våra platta och trågbandstransportörer i VFB-serien får du kontinuerliga transportörer av modulär design med vilka du kan transportera olika bulkmaterial säkert. Med ett särskilt motståndskraftigt olje- och fettbeständigt gummiband, designat för maximal transportkapacitet vid kontinuerlig drift och möjlighet att installera olika bandrengörings-, säkerhets- och övervakningssystem, är Vecoplans platt-/trågbandstransportör idealisk för transport av ett brett utbud av material som trä, biomassa, avfall, metaller, plaster, ersättningsbränslen, etc.

VFB-serien kommer i fem olika varianter; VFB 650, VFB 800, VFB 1000, VFB 1200 och VFB 1400.

 

 • Skrapkedjetransportörer

Vecoplan kedjetransportörer erbjuder olika möjligheter för materialtransport

Vecoplan släpkedjetransportör typ VKU & VKO är en modulär kontinuerlig transportör för bulktransporter. Beroende på konstruktion transporteras materialet av en eller två ändlösa transportörkedjor med medbingare på trågbotten eller ett mellangolv. Kedjereturen sker ovan eller under på slitstarka och underhållsfria plastskenor. Den kompakta, slutna, självbärande konstruktionen säkerställer transport med lågt slitage för stora spännvidder.

 • Litet utrymmesbehov, stora lutningar möjliga
 • slutet system, vilket ger en driftsäker och låg dammhalt
 • utmatning möjlig när som helst. Lossningspunkt kan väljas fritt genom montering av motoriserat eller pneumatiskt drivet spjäll.
 • Energieffektiv transport
 • Lågt underhåll
 • Enkel, kompakt och robust design
 • Hög tillgänglighet
 • Slitdelar som är lätta att byta ut tack vare skruvad konstruktion

Skrapkedjetransportörer finns i olika versioner:

VKU, där materialets transporteras på botten av tråget

VKO, där materialet transporteras på ett mellangolv i tråget

VKS, kombinerad skruv/kedjetransportör

VKV, vertikal kedjetransportör

 • Skruvtransportör

Skruvtransportör används för dosering och enhetlig transport av bulkmaterial, granulära material, små klumpar och även semi-fuktiga och fibrösa material. Beroende på utformning kan en skruvtransportör ha en eller flera axlar.

En matarskruv från Vecoplan har en väldigt hög kvalitet helt efter tysk kvalitetsstandard.

Vi kan genom Vecoplan erbjuda både enkel (VSE) och dubbel skruv (VSD)

 

 • Vibrationstransportör

Vibrationstransportörer kan användas för transport av bulkmaterial såsom bränslen (flis) i ett pannans laddningssystem. Vid behov kan vi utrusta systemen med föroreningsdetektering och en integrerad skärmningszon. Vibrationstransportörer kompenserar för volymsvängningar i matningen och matar materialet jämnt och kontinuerligt till nedströmsprocessen.

PST – Plåt och SpiralTeknik

Skruvtransportörer  anpassade för alla typer av material för transport horisontellt och vertikalt. Kan tillverkas i långa längder för att lösa era transportproblem och även i dimensioner från 180 mm upp till mer än 800 mm och volymer upp till 3-400 m3/tim. Transportörerna kan fås i målat utförande eller helt i rostfritt för de fall då fukt eller annat kan vara aggressivt mot själva transportören. Transportörer passar för torrt spån/flis etc. men även för vått material. ATEX klassade upp till zon 21 invändigt gör dessa till en bra lösning där annars ATEX problematiken kan vara svår att komma runt då den axellösa konstruktionen bygger på att skruven alltid är full med material och ingen plats för luftinblandning.

Prova oss och PST, vi kommer garanterat hitta en lösning för just dina behov.

Thomas Magnusson, COO på Mared SustainTech AB.

Kontakt

Vill du veta mer om vad vilka tjänster vi kan erbjuda inom transportering och hantering?

Thomas Magnusson

+46 (0)36 38 78 25

thomas.magnusson@mared.se