Bild på Rya kraftvärmeverk i Göteborg.

Rya kraftvärmeverk

Mared SustainTech AB har som underleverantör till Valmet byggt en komplett bränslehanterings- och kvarnanläggning för framställning av träpulver från pellets till Göteborg Energi Rya.

 

Göteborg Energi AB ägs av Göteborgs stad och är en affärsdrivande koncern med ett starkt varumärke som levererar samhällsnytta.
Förutom utveckling och leverans av nya lösningar inom energiproduktion arbetar företaget mot ett större mål – ett hållbart Göteborg. Göteborg Energi har cirka 1 000 anställda som arbetar för att göra staden mer hållbar.

 

Göteborg Energi Rya har sedan tidigare använt både träpulver och naturgas i värmeverket, men nu är planen att helt gå över till träpulver.
Den nya anläggningen från Mared SustainTech AB ersätter en befintlig kvarnanläggning från 2003 och har kapacitet att framställa cirka 50% mer träpulver än den gamla. De tre kvarnlinjerna framställer var och en otroliga 15 ton per timme. Askan från förbränningen returneras till skogen.

 

Anläggningen är CO2-neutral.

2018 gjordes den grundläggande förstudien, i maj 2020 skrevs kontraktet och i april 2021 påbörjades nybyggnationen. Anläggningen var startklar i april 2023.

 

Leveransen från Mared SustainTech inkluderade transportteknik, malning, avskiljning och lagring av både träpellets och träpulver – ett komplett system för bränsleberedning.

 

Mared SustainTech ritade sin del av anläggningen, stod för projektering, projektledning, installation, uppstart och utbildning.
Vi strävar alltid efter att ligga i framkant och lägger stort fokus på eftermarknad inklusive service och underhåll av anläggningen samt de slit- och reservdelar som krävs.

 

Mared har sedan tidigare levererat anläggningar av denna typ. En skillnad är att denna anläggning utrustas med de största tillgängliga hammarkvarnar som finns för sönderdelning av träpellets till träpulver, säger Thomas Magnusson, operativ vd och försäljningschef på Mared SustainTech AB.

 

Kvarnarna kommer från CPM, Champion Hammer Mills, och varje kvarn drivs av en elmotor med 800 kW effekt.

 

Vid ett besök på kraftvärmeverket passade vi på att byta några ord med Michael Winterkvist, projektledare, och David Eskilsson, delprojektledare på Göteborg Energi.

 

Vad hade ni för förväntningar på utrustningen och Mared SustainTech AB?

 

David: Vårt mål var att hitta en leverantör som kunde erbjuda en bekymmerfri och problemfri leverans och det fick vi i Mared SustainTech AB. De har en hög tillgänglighet och det känns tryggt att ha en leverantör så nära geografiskt ifall något händer.

 

Michael: Säkerheten har varit av största vikt för oss. Att hitta en leverantör som kunde erbjuda oss ett säkert brand- och explosionsskyddssystem för att förhindra skador och driftstopp var en viktig punkt.

 

Har ni några tips till verksamheter som ska göra samma resa som ni?

 

Michael: Ha en längre tidsplan. Blir projekteringsfasen stressad kan det lätt uppstå missar som måste kompenseras i efterhand.

 

Hur ser planerna ut framöver för er?

 

Michael: Vi jobbar med att optimera kvarnarna och sållen, för en ännu mer energieffektiv produktion.

 

David: Kvarnarna som används till att mala pellets är underhållskrävande. Eftersom vi alltid har varit nöjda med Mareds leverans och service ser vi fram emot ett fortsatt samarbete framåt.

 

Mared SustainTech AB tackar för förtroendet!

 

Läs mer: https://bioenergitidningen.se/sa-ska-bransleberedningen-vid-nya-ryaverket-fungera/

Bild på David Eskilsson, delprojektledare på Göteborg Energi.